NİMİSO NİM ISI SİSTEMLERİ GARANTİ ŞARTLARI Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 işgünüdür. Bu süre, malın servis istasyonuna servis istasyonu olmaması durumunda sırasıyla, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi, halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen Malın:Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/ veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresinin içersinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızanın maldan yararlanmamayı sürekli kılması,Tamiri için gereken azami sürenin aşılmasıFirmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızlar garanti kapsamı dışındadır. Garantimiz cihazımızın normal dışı ve/veya maksat dışı kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen hususlar garanti dışıdır.Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken HususlarNİMİSO NİM ISI SİSTEMLERİ markalı mamuller için verilen bu garanti, mamullerin kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesizini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda da geçerli değildir.· 1) Mamulün Yetkili Servis dışındaki kişiler veya firmalar tarafından montajın yapılması· 2) Mamulün dış gövde çizilmeleri ve hasarları· 3) Kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar· 4) Mamulde yükleme, indirme, kaldırma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar· 5) Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, topraklama, ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltaj kullanma nedenlerinden oluşabilecek hasar ve arızalar· 6) Dış etkenlerden meydana gelecek(yağmur, güneş, don, kireçlenme, yangın, baca v.b.)arıza ve hasarlar· 7) Tüketici tarafından yapılan yanlış depolama ve ortam koşulları nedeniyle cihazda meydana gelen hasarlar ve arızalar· 8) Tesisat sisteminden kaynaklanan arıza ve hasarlar· 9) Ürünün etiketinde ve kullanma kılavuzunda belirtilen basınç değerlerinden farklı bir su basıncında kullanılmasından kaynaklanan arızalar. Su şebekesi basıncı kalibre edilen vana basıncına yakınsa son kullanıcı tarafından cihazdan uzak bir yere bir basınç düşürücünün bağlanmasının temini gerekmektedir.· 10) Şehir şebeke suyu haricinde kuyu ve dere suyu gibi suyla veya sıvıyla kullanımlar· 11) Şehir şebeke suyunun aşırı kireçli ve klotritçe zengin olmasından kaynaklanan arızalar· 12) Yetkili servis dışında yapılan müdahaleler dolayısıyla meydana gelebilecek hasar ve arızalarYukarıda belirtilen arıza ve hasarların giderilmesi ücret karşılığı yapılır.
NİMİSO NİM ISI SİSTEMLERİ TEKNOLOJİMİZ Esnek bir imalatımız vardır. Taleplere hemen karşılık verebilmekteyiz. Artan satış kapasitemiz, beraberinde imalat kapasitemizi de arttırmaktadır.Üretimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak için sürekli yatırımlarda bulunuyoruz.Ürün geliştirme ve yeni ürün firmamızı besleyen taze kandır. Firmamızın görevi müşteri ve pazar ihtiyaçlarını dinleyerek imalat tecrübemizi ve teknolojimizi bu bilgilere katarak ürün geliştirmektir.Firma felsefemiz sürekli ürün gelişimi sağlayarak tüketici ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamak, sektörde en kaliteli sıcak su cihazlarını üretmek ve pazarda lider konumda olmaktır. Hiç bir ürünümüzde geliştirmenin tamamlandığı ve yenilik yatırımına gerek kalmadığı düşünülemez
NİMİSO NİM ISI SİSTEMLERİ TÜKETİCİ HAKLARI Servisler,"Yedek Parça Fiyat Listesi"ni,tüketicilerin görebileceği bir yere asmak veya katalog halinde ya da bilgi işlem ortamında ise tüketiciye göstermek zorundadır.Servisler,baakım ve onarımını yaptıkları mallara ait değiştirilen yedek parçaları;garanti süresi içerisinde tüketiciye göstermek,garanti süresi dışında ise iade etmek zorundadır. İş günü : Ulusal,resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleridir. Malın tamir süresi : 20 iş günüdür.Arızanın 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde,imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar,benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın ; Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içersinde en az dört defa veya garanti süresi içersinde altı defa arızalanmasının yanı sıra bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması malın ücretsiz değiştirilmesi talebini oluşturur.Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi,satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.Tüketici malın ; garanti süresi içinde,gerek malzeme ve işçilik hatalarından dolayı arızalanması halinde hiçbir ücret talep edilmeksizin tamirinin yapılmasını talep edebilir.Tüketici,malın tesliminden itibaren 15 gün içinde aldığı malı kontrol etmelidir ve ayıp varsa satıcıya bildirmelidir.Eğer ayıp gizli ise ve belirli bir süre sonra ortaya çıksa en geç 2 yıl içinde aynı hakları kullanabilir.Herhangi bir malı bile satın alırken sözleşme yapmadıysanız,satıcı ile olan her türlü konuşmanız sözleşme sayılır.Garanti belgesi ,malda çıkan herhangi bir arızanın servisine veya satıcısına bildirilmesi durumunda hiçbir ücret ödemeden arızanın tamirini,bu mümkün değil ise malın yenilenmesini sağlar.Tüketicilerimiz bahsedilen haklı isteklerinin yerine getirilmesi için "TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ"ne gidebilirler. Bu heyetler her valilik ve kaymakamlık bünyesinde kuruludur. Yalnızca bir dilekçe ve aldığı malın faturası yada fişi ile başvurabilirler ve hiçbir masraf alınmaz. BU HAKLAR TÜRKİYEDE GARANTİ BELGESİ İLE SATILAN TÜM ÜRÜNLER İÇİN GEÇERLİDİR
NİMİSO NIM ISI SİSTEMLERİ YETKİLİ BAYİİ OLMAK İÇİN GEREKENLER: 1) MÜNHASIRLIK: NİMİSO ürünlerinin muadili rakip firma ürünlerinin satılmaması, bulundurulmaması ve teklif edilmemesi. 2) TEMİNAT: Her sene güncel koşullara göre gereken miktarlarda teminat mektubu veya gayrimenkul ipoteği vermek. 3) SHOWROOM: Merkezi bir yerde, cadde üzerinde NİMİSO standartlarına uygun olarak düzenlenmiş bir satış mağazası. 4) ASGARİ CİRO LİMİTİ: Her sene başında belirlenen ciroları tutturmak. 5) TEKNİK ELEMAN BULUNDURMA: Firma bünyesinde teknik eleman bulundurmak. 6) BAĞLANTI: Her yıl NİMİSO nun belirlediği ürünler için bağlantı sözleşmesi yapmak.
NİMİSO NİM ISI SİSTEMLERİ SERVİS BAŞVURU FORMU Yetkili servisler NİMİSO NİM ISI SİSTEMLERİ’NE bir sözleşme ile bağlı bağımsız kuruluşlardır.NİMİSO NİM ISI SİSTEMLERİ servis elemanlarının eğitilmesini üstlenmiştir. Eğitimlerde başarılı olan servis elemanlarına sertifika verilir ve yetkilendirilir.Yetkili servis elemanları iş başında standart servis elemanı kıyafetini giyer ve NİMİSO NİM ISI SİSTEMLERİ tarafından verilen tanıtım kartını kullanır.Yetkili servislerin dükkan düzenleri, tabelaları, eksiksiz hizmet verebilmeleri için bulundurmaları gereken alet ve yedek parçalar NİMİSO NİM ISI SİSTEMLERİ tarafından belirlenir, ayrıca TSE belgesi alınır.Servislerin hizmet kaliteleri ve teknik yeterlilikleri NİMİSO NİM ISI SİSTEMLERİ Müşteri Hizmetleri Müdürlükleri tarafından sürekli denetlenir. Gerektiğinde tekrar eğitim yapılır. Büyük illerde servisler ürünlere göre gruplandırılmıştır. Ürünlerle birlikte, iliniz veya semtinizdeki servisi bulmanızı sağlayacak bir “Servis Adres Kitapçığı” verilir. Bu kitabı lütfen saklayınız. Ayrıca internette şu anda kullanmakta olduğunuz web sitemizden "Yetkili Servis Listesi” butonuna basarak hızla servisinize ulaşabilirsiniz.Servislerin uygulamaları tavsiye edilen ücretleri NİMİSO NİM ISI SİSTEMLERİ tarafından belirlenir. Bu ücret dört unsuru içerebilir:· Ulaşım ve Arıza Tespit Bedeli: Servisin üründeki arızayı bulmak ve raporlamak amacıyla size ayıracağı zaman ve yol masrafları için belirlenen ücrettir. Bu hizmetten sonra servis işçilik ve yedek parça bedellerini müşteriye teklif eder, onay alınmasa dahi servis ulaşım ve arıza tespit bedelini hak eder. Arıza garanti dahilin de ise servis bu bedeli NİMİSO NİM ISI SİSTEMLERİN' den alır.· Yol Ücreti: Servisin bölgesi ya da şehir dışına çıktığı zaman yapacağı fazladan yol bedelidir.· Bakım Onarım İşçilik Bedeli: Servisin cihaz üzerinde yapacağı işçilik bedelidir. Ücret Listelerinde tek tek bütün işlemlerin bedeli belirlenmiştir.· Yedek Parça Bedeli: Servisin kullandığı yedek parçalar için NİMİSO NİM SI SİSTEMLERİ tarafından tavsiye edilen fiyatlar belirlenmiştir.Servisler NİMİSO NİM ISI SİSTEMLERİ tarafından belirlenen ve tavsiye edilen ücretlerin üzerinde bir ücret alamaz. Uygulanan ücretleri yazılı belge olması halinde (teklif, servis raporu, fatura... vb) NİMİSO NİM ISI SİSTEMLERİ Müşteri Danışma Hattından (0212 934 06 46(NİM) kontrol ederek onaylatabilirsiniz. Ayrıca teknik servis elemanı servis hizmetinden sonra doldurduğu ve size de imzalatarak onaylattığı formun bir kopyasını arşivler. İhtiyaç halinde burada yapılan işlemlerin uygunluğu tek tek kontrol edilir.Servislerle ilgili herhangi bir sorununuzda, lütfen NİMİSO NİM ISI SİSTEMLERİ Müşteri Danışma Hattını (0212 934 06 46(NİM)) arayınız. NİMİSO NİM ISI SİSTEMLERİ deneyimli servisleri ve merkezde kendi bünyesinde bulundurduğu uzman kadroları ile sorunlarınızı çözmeye hazırdır.
NİMİSO GARANTİ BELGESİGARANTİ ŞARTLARI*Kullanım Kılavuzunda belirtilen esaslara, uyarılara ve standartlara uyulmak koşulu ile NİMİSO markalı ürünler imalat hatalarına karşı 2(iki)yıl NİMİSO garantisinde dir.*Garanti Belgesinin , cihazı satın aldığınız NİMİSO yetkili satıcısı tarafından doldurulup,kaşelenmesi gerekmektedir.*Garanti işlemleri,ancak NİMİSO in onayladığı servislerin yapacağı işlemler için geçerlidir. Uzman olmayan veya NİMİSO tarafından onay almadan, yetkisiz kişilerin cihaza yapacakları müdahaleden üretici ve satıcı şirketler sorumlu değildir.*Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.Bu süre cihazın yetkili servis atölyelerimize,yetkili servis atölyelerimizin bulunmaması halinde yetkili satıcılarımıza veya firmamıza ulaştığı tarihten itibaren başlar.Cihaz arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi durumunda NİMİSO, cihazın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip bir başka cihazı müşterinin kullanımına tahsis edecektir.*Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen üretici NİMİSO Firmasına aittir. Arızanın giderilmesi cihazın bulunduğu yerde,yetkili servis atölyelerimizde veya üretim tesisimizde yapılabilir..Müşterimizin buna onayı şarttır.*Cihazın teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, * 1(bir)yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu cihazdan yararlanamamanın süreklilik kazanması, * Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, * Yetkili servis atölyelerince, mevcut olmaması halinde sırayla Yetkili Satıcımız. Bölge temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisi ile birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.* Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir.* Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi. Satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.* Garanti süresi, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve garanti süresi teslim tarihiden itibaren 3 (üç)yıldır.* Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre garanti süresine ilave edilir.GARANTİ KAPSAMI HARİCİNDE OLAN GENEL HUSUSLARAşağıda belirtilen hususlar ve bu maddeler dâhilinde meydana gelen ve/veya gelebilecek arızalar. Sorunlar ve hasarlar garanti kapsamında kalacaktır 1-Kapasite Etiketi ve Garanti Belgesinin tahrif edilmesi veya kaybedilmesi2- Kullanma Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı ve amaç dışı kullanılmasından meydana gelen hasar ve arızalar3- Hatalı tip seçiminden kaynaklanan hasar ve arızalar,4- Cihazın kullanma kılavuzunda bulunan montaj resmine uygun şekilde ekipmanlarla montaj edilmemesi,5- Cihazın kullanma kılavuzunda belirtilen ekipmanların arızalı olması,6- Kullanma Kılavuzunda belirtilen İçme ve Kullanım Suları Değerlerine uygun olmayan su kullanılması,7- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; topraksız priz kullanılması; hatalı elektrik tesisatından gelen hasar ve arızalar8- Elektrikli cihazlarda TS EN 60204-1 Kapsamındaki ekipmanlar hariç (elektrik panosu),diğer elektrik ekipmanları(Rezistans,Ayarlı Termostat,Emniyet Termostatı)9- NİMİSO onayladığı servislerin dışında yapılan bakım ve onarımlar nedeni ile oluşan hasar ve arızalar,10- Cihazın tesliminden sonra nakliye,indirme,yükleme,depolama,harici fiziki ( Çarpma,çökme,kırma) ve Kimyevi etkenlerle meydana gelen hasarlar ve arızalar11- Çevresel etkenler(deprem,yangın,sel,su basması,şiddetli rüzgar,yıldırım düşmesi,kireç tesisatın aşırı kireçli/çamurlu/pis olması,nem,rutubet,toz cihazın dona maruz kalması,susuz çalışma ) ile meydana gelen hasar v arızalarÜRETİCİ FİRMA: FİRMA YETKİLİSİNİN Ünvanı: (NİMİSO) NİM ISI SİS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ İmza ve KaşesiAdresi: ORG.SAN.BÖL. CUMHURİYET BULVARI NO:43 AKSARAYTel: 0212 934 06 46-47 0850 888 06 46Fax:CİHAZIN Model :Kapasite :Seri Numarası : Azami Tamir Süresi : 20 İş günüGaranti Süresi : 2(iki)yılSATICI FİRMANINUnvanı : Tarih/ İmza/ KaşesiAdres :Telefon :Faks :Fatura Tarihi ve No :DİKKAT: BU BELGE MÜŞTERİDE KALACKTIR.MÜŞTERİ GARANTİ SÜRESİ BOYUNCA BU BELGEYİ MUHAFAZA EDECEK,GEREKTİĞİNDE SERVİSE GÖSTERECEKTİR.

Nim Isı Sistemleri San.Tic Ltd.Şti

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.